<\/p>

\u00a0<\/p>","headerSubheadingFont":{"size":15,"lineHeight":16,"color":"#ffffff","transform":"normal","weight":"normal","padding":{"top":0,"bottom":0,"left":0,"right":0},"decoration":"none"},"headerSubheadingPadding":{"top":10,"bottom":10,"left":0,"right":0},"headerSubheadingWidth":0,"separatorBackgroundColor":"#EDEEED","separatorHeight":5,"enableCountdownTimer":true,"countdownMaxWidth":400,"countdownBackgroundColor":"rgba(255,255,255,0.90)","countdownSpacing":10,"countdownPadding":{"top":10,"bottom":10,"left":0,"right":0},"countdownUnitFont":{"size":22,"lineHeight":25,"color":"#666666","transform":"none","weight":"bold","padding":{"top":0,"bottom":0,"left":0,"right":0},"decoration":"none"},"countdownValueFont":{"size":14,"lineHeight":16,"color":"#888888","transform":"none","weight":"normal","padding":{"top":0,"bottom":0,"left":0,"right":0},"decoration":"none"},"countdownBorder":{"width":0,"color":"#fafafa","radius":4},"countdownDaysText":"days","countdownHoursText":"hrs","countdownMinutesText":"mins","countdownSecondsText":"secs","mediaEnabled":false,"mediaType":"image","mediaSource":"","mediaAutoplay":false,"mediaShowControls":true,"description":"","contentBodyPadding":{"top":10,"bottom":10,"left":10,"right":10},"contentBodyBackgroundColor":"#ffffff","contentBodyFont":{"size":16,"lineHeight":25,"color":"#666666","transform":"normal","weight":"normal","padding":{"top":0,"bottom":0,"left":0,"right":0},"decoration":"none"},"registrationWidgetBackgroundColor":"rgba(237, 238, 237, 0.53)","textColor":"#666666","registrationWidgetPadding":{"top":20,"bottom":20,"left":20,"right":20},"registrationWidgetMargin":{"top":30,"bottom":30,"left":30,"right":30},"registrationWidgetBorder":{"width":0,"color":"#fafafa","radius":20,"boxShadow":false},"showAlternateSessions":true,"locale":"en","dateFormat":"dddd DD MMM YYYY","timeFormat":"LT","sessionsToShow":10,"registrationButtonBackgroundColor":"rgba(214, 16, 224, 0.79)","registrationButtonTextColor":"#ffffff","fieldOrder":"name\nemail\ncustomFields\nsessions\ngdpr\ncustomCheckboxes","registrationTitle":"

Prijavi se na webinar<\/p>","namePlaceholder":"Ime in priimek","emailPlaceholder":"Email","registerButtonText":"Prijava","loginButtonText":"Login","loginLinkText":"Already Registered?","registerLinkText":"Not Registered?","registrationLimitReachedText":"There are no more places available for this webinar","registrationPendingText":"Please check your email to complete your registration","loginErrorText":"You don't appear to be registered for this webinar","isGdprOptinEnabled":false,"gdprOptinText":"","footerContent":"","footerFont":{"size":14,"lineHeight":14,"color":"#666666","transform":"normal","weight":"normal","padding":{"top":0,"bottom":0,"left":0,"right":0},"decoration":"none"},"footerPadding":{"top":10,"bottom":10,"left":10,"right":10},"customCSS":"","blocks":[{"type":"text","id":"eb70ebd0-1130-11ea-b6db-49ffbe87d013","params":{"text":"Register Now","font":{"size":20,"lineHeight":21,"color":"#666666","transform":"none","padding":{"top":0,"bottom":0,"left":0,"right":0},"weight":"normal","decoration":"none"},"alignment":"center","padding":{"top":7,"bottom":7,"left":0,"right":0},"displayOn":"register"}},{"type":"text","id":"eb70ebd0-1130-11ea-b6db-49ffbe87d015","params":{"text":"Attendee Login","font":{"size":20,"lineHeight":21,"color":"#666666","transform":"none","padding":{"top":0,"bottom":0,"left":0,"right":0},"weight":"normal","decoration":"none"},"alignment":"center","padding":{"top":7,"bottom":7,"left":0,"right":0},"displayOn":"login"}},{"type":"form","id":"b776e860-0bb9-11ea-8afb-9b7b00e3ebe2","params":{"padding":{"top":10,"bottom":0,"left":0,"right":0},"namePlaceholder":"Your Name","emailPlaceholder":"Your Email Address","textBoxFontSize":14,"textBoxHeight":40,"textBoxSpacing":10,"textBoxBorder":{"width":1,"color":"#f0f0f0","radius":5},"textBoxTextColor":"#333333","textBoxBackgroundColor":"#FFFFFF","selectHoverItemTextColor":"#111111","selectHoverItemBackgroundColor":"#e5e8eb","selectSelectedItemTextColor":"#ffffff","selectSelectedItemBackgroundColor":"#0d2e46","checkboxColor":"#4A4A4A","checkboxFont":{"size":13,"lineHeight":16,"color":"#666666","transform":"none","padding":{"top":0,"bottom":0,"left":0,"right":0},"weight":"normal","decoration":"none"},"gdprOptinText":"I agree my personal information will be stored on your website for the use of this webinar and to send me notifications about the event"}},{"type":"alternate-sessions-dropdown","id":"b970e3a0-0bb9-11ea-8afb-9b7b00e3ebe2","params":{"sessionsToShow":10,"comboSpacing":10,"padding":{"top":0,"bottom":10,"left":0,"right":0},"displayOn":"register","textBoxFontSize":14,"textBoxHeight":40,"textBoxSpacing":10,"textBoxBorder":{"width":1,"color":"#f0f0f0","radius":5},"textBoxTextColor":"#333333","textBoxBackgroundColor":"#FFFFFF","selectHoverItemTextColor":"#111111","selectHoverItemBackgroundColor":"#e5e8eb","selectSelectedItemTextColor":"#ffffff","selectSelectedItemBackgroundColor":"#0d2e46","dateFormat":"dddd DD MMM YYYY","timeFormat":"LT"}},{"type":"action-button","id":"bf28aa30-0bb9-11ea-8afb-9b7b00e3ebe2","params":{"registerText":"Register","loginText":"Login","font":{"size":19,"lineHeight":19,"color":"#ffffff","transform":"normal","weight":"normal","padding":{"top":0,"bottom":0,"left":0,"right":0},"decoration":"none"},"backgroundColor":"#5FCC70","height":50,"border":{"width":0,"color":"#ffffff","radius":5},"padding":{"top":10,"bottom":10,"left":0,"right":0}}},{"type":"login-register-link","id":"c2d5aca0-0bb9-11ea-8afb-9b7b00e3ebe2","params":{"loginText":"Already Registered?","registerText":"Not Registered?","font":{"color":"#888888","size":15,"lineHeight":16,"padding":{"top":0,"bottom":0,"left":0,"right":0},"weight":"normal","transform":"none","decoration":"underline"},"alignment":"center","padding":{"top":10,"bottom":10,"left":0,"right":0}}}],"webinarId":1}' data-webinar='{"id":681,"name":"Priprava na nov letni cikel 1.del","is_paid":false,"is_recurring":false,"is_jit":false,"recurring_type":"recur","is_right_now":false,"timeslot_settings":null,"timeslots_to_show":10,"recurring_days_offset":0,"timezone":"GMT+1","timezone_offset":60,"custom_fields":[],"one_time_datetime":1606852800,"registration_disabled":false,"is_gdpr_enabled":true,"gdpr_optin_text":"

Strinjam se da bodo informacije vne\u0161ene v obrazec, shranjene na tej spletni strani in uporabljene za namen tega webinarja in obvestila o tem dogodku.<\/p>

\u00a0<\/p>","purchase_url":null,"registration_count":54,"question_count":104,"chat_count":0,"is_automated":false,"status":"clo","is_published":true,"url":"https:\/\/www.omgarden.si\/webinars\/priprava-na-nov-letni-cikel-1-del\/","duration":3600,"max_hosted_attendee_count":0,"maximum_attendee_enabled":false,"automated_offset":0,"allow_anonymous_registration":false,"allow_standard_registration":true,"is_password_protected":false,"name_mode":"required","email_mode":"required"}' data-webinar-extended='{"description":"

Leto se izteka.. In kot sem ga v karmi\u010dni prognozi predvidela, je kot je. In novo leto in nov cikel? Pomembno je, da smo pripravljeni.\u00a0<\/p>

Za vas, zaradi izjemnega \u201cprelomnega\u201d obdobja, sem pripravila sklop treh webinarjev, da vam pomagam.\u00a0<\/div>

1. WEBINAR:<\/b> 1.12.ob 20. uri BREZPLA\u010cEN SAMO ZA KUPCE. Za vse vas, ki ste v tekom leta 2020 kar koli kupili in nas s tem podprli.\u00a0<\/h2>
\u00a0<\/div>
2. WEBINAR:<\/b> 12.12 ob 20. uri BREZPLA\u010cEN SAMO ZA KUPCE. Za vse vas, ki ste v tekom leta 2020 kar koli kupili in nas s tem podprli.\u00a0<\/div>
3. WEBINAR:<\/b>\u00a020.12. ob 20. uri BREZPLA\u010cEN SAMO ZA REDNE in nove decembrske TE\u010cAJNIKE ONLINE KLJU\u010c DO DU\u0160E.<\/div>
\u00a0<\/div>
Z webinarji se vam dotaknila slede\u010dih tematik:<\/b><\/div>
\u2013 manifestacija namere. Zastavimo si \u201cprave cilje\u201d.\u00a0<\/div>
\u2013 sokreiranje (podporni in nepodporni energijski\u00a0vplivi)<\/div>
\u2013 upornost in njena temna ter svetla stran Ega. Kako ego narediti za svojega zaveznika.\u00a0<\/div>"}' >