USPEH IN MODROST

USPEH IN MODROST

Katere lastnosti morate negovati, da boste dosegli uspeh? To so pozitivne misli, dejavna volja, samoanaliza, iniciativa/pobuda in samokontrola. Toda to so samo začetni koraki. Mnoge priljubljene knjige poudarjajo eno ali nekaj te lastnosti, vendar ne poudarijo pomembnosti Sile, ki stoji za vsem. Samoanaliza služi boljšemu razumevanju notranjega Jaza. Negovanje dejavne volje se razcveti v sozvočju z Božansko Voljo. Volja je moč, ki premika vesolje in vse živo v njem. Božja volja združena s človekovo voljo je modrost.

modrost

MODROST

Modrost je lahko rezultat inteligentnosti, ekspertnega znanja ter praktičnih izkušenj – tudi iz prejšnjih življenj.
Modrost ni zgolj način razmišljanja ampak je tudi način dojemanja, čustvovanja ter delovanja – ne le v svojo korist, temveč tudi v prid drugih, z namenom delovanja in uresničevanja splošnegadobrega. Moder posameznik se torej zaveda, da niso odločitve in delovanje samo stvar znanja in intelektualnih sposobnosti, ampak pole tega tudi način in namen uporabe tega znanja.

Motivacija za zniževanje uveljavljanja lastnih interesov ter zviševanja upoštevanja interesov drugih, vedno v določenem medsebojnem ravnovesju, je lastnost ljudi, ki jih pogosto prepoznamo kot modre.

Koncept modrosti delimo na pet različnih vidikov, ki se deloma prekrivajo tudi s konceptom znanja. Znanje ni isto kot modrosti, temveč je le njen pomemben del.


Vidiki modrosti so:

– kreativnost: razmišljanje na nove in drugačne načine, delovanje originalnih in uporabnih stvari, iskanje novih poti,
radovednost in zanimanje za svet: izpostavljanje novim izkušnjam, zanimanje za različna doživetja, prevzetost nad stvarmi,
– razumevanje in kritično mišljenje: iskanje vzrokov, premišljevanje in postopno sklepanje na osnovi dokazov, iskanje dokazov, sposobnost spremeniti svoj način razmišljanja na podlagi dokazov, izogibanje prehitremu zaključevanju, pogled na problem z različnih zornih kotov,
– ljubezen do učenja: nenehno izpopolnjevanje v določenih znanjih in spretnostih, želja po učenju povezana z radovednostjo, toda z močnejšo težnjo po sistematičnemu pridobivanju novega znanja, Perspektiva: sposobnost zaveti perspektivo drugih ter skladno z upoštevanjem različnih perspektiv reševati težave, dopuščati nedorečenosti.

Modrost je sistem znanja in vedenja, ki nam omogoča uspešno spoprijemanje z vsakdanjimi, življenjskimi problemi, ki so pogosto socialne narave. Vključuje pozornost na različne življenjske kontekste in njihovo spreminjanje skozi čas, prepoznavanje in sprejemanje različnih vrednot in ciljev pri različnih ljudeh in strpnost do nedoločenosti v različnih situacijah.

 

Sova – simbol modrosti

sova modrost

Za simbol modrosti je že od Starih Grkov dalje poznana sova. Pogosto se namreč povezuje z boginjo Ateno, ki je bila boginja modrosti, civilizacije, obrti, tkanja in discipline. Pogosto so jo upodabljali skupaj s sovo in ji nadeli pridevnik »svetlooka«.

Tudi druge kulture so sovo povezovale s posebnimi sposobnostmi. Ameriški staroselci so ji pripisovali šamanske in druge duhovne sposobnosti, kot so vizije in vpogledi v različne življenjske izkušnje. Kipce sobe so uporabljali tudi pri raznih ritualih in obredih. Iz podobnega razloga so nekatera indijanska ljudstva, npr. Apache sovjemu skovikanju pripisoval napoved boljezni ali celo smrti. Na tak način je sovo dojemalo tudi nekaj afriških ljudstev, npr.  Zulus, ki so verjeli, da je sova poslanec čarovnic in čarovnikov.