ŠTIRI GONILNE ENERGIJE V ČLOVEKU

ŠTIRI GONILNE ENERGIJE V ČLOVEKU

Telesna energija

Vsak med nami za uporabo svojega kreativnega potenciala potrebuje najprej zdravo telo in dovolj fizične oz. življenjske energije. Spanje, prehrana, počitek, gibanje, svež zrak, čista voda so vsekakor temelji za ravnovesje na fizičnem nivoju. Maslowa teorija potreb je resda preveč enostavna za razumevanje kompleksnosti človeka, daje pa kljub temu pomembno in jasno sporočilo. Zadovoljevanje naših fizičnih potreb je temelj, je osnova in baza za vse nadaljnje nivoje našega delovanje. Od zaposlenih, ki so izčrpani, neprespani, zakisani zavoljo nekvalitetne in neredne prehrane, vendarle ne moremo pričakovati samo-aktualizacije, intelektualnih presežkov in visoke stopnje čustvene stabilnosti. Nekatera slovenska podjetja se zavedajo pomena zdravja zaposlenih in v svoje strategije uvajajo zanimive projekte s katerimi želijo ozavestiti zaposlene o odgovornosti za svoje zdravje ter jim ponuditi celo kopico orodij za povečanje kvalitete življenja: predavanja na temo zdravja in zdravega življenjskega stila, zdravniški pregledi, možnost za oddih in regeneracijo, organizirane fizične tedenske aktivnosti, kotički za odmor in sprostitev, sočenje svežih sokov, dostopnost do svežega sadja in zelenjave, zdrava prehrana na delovnem mestu…
Telo je osnova za naše delovanje na čustvenem in umskem nivoju obenem pa se preko telesa manifestira celotno naše stanje duha, razuma in čustvovanja. Telo je kot printer oz. rezultat stanja na vseh ostalih nivojih. Zelo pomembno je, da se zavedamo soodvisnosti in povezanosti različnih nivojev. Če zanemarjamo, ignoriramo en del sebe, so na ta način šibkejši tudi ostali deli. In, če krepimo en del sebe, obenem krepimo tudi ostale dele. Cilj je, da uravnotežimo delovanje vseh štirih nivojev: telo – čustva – um – duhovni del.

 

Čustvena energija

Da bi res dobro razumeli, kako pomembna so naša čustva, za sproščanje našega ustvarjalnega potenciala, si samo za trenutek predstavljajmo, kakšno bi bilo življenje brez njih. Čustva so gorivo, so kot motor, ki poganja našo aktivnost. Brez čustev ni aktivnosti. Racionalen in hladen odnos do dela, do podjetja, posledično vpliva na to, da racionalno presojamo, kaj bomo naredili in česa ne, kaj bomo delili z drugimi in česa ne,… Kako se počutimo na delovnem mestu vpliva na sproščanje našega ustvarjalnega potenciala. Pomembno je tudi zavedanje, da zaposleni vsak dan na delovno mesto prinesejo s seboj celo kopico čustvenih potreb: potreba po avtonomiji, potreba po priznanju in mojstrstvu, potreba pa razumevanju smisla, potreba po zaupanju in občutku varnosti,…
Zadovoljevanje teh potreb v marsičem definira tudi sproščanje našega ustvarjalnega potenciala. In pri tem nas čaka še pomemben izziv prepoznavanja in razlikovanja potreb posameznika. Nimajo namreč vsi ljudje enakih čustvenih potreb in niso nam vse čustvene potrebe enako pomembne. Kratkoročno nam seveda tovrstno delo vzame čas in energijo, dolgoročno pa je poznavanje in zadovoljevanje čustvenih potreb zaposlenih ključnega pomena pri vprašanju koliko energije zaposleni vložijo v svoje delo. In ne nazadnje je za učinkovito sproščanje ustvarjalnih potencialov pomembno tudi ravnotežje med delom in družino oz. zasebnim življenjem. Zaposleni, ki ves čas čutijo, da zapostavljajo svoje najbližje, na dolgi rok izgubljajo na svoji učinkovitosti. Pri obvladovanju energije čustev imajo tako posameznik, vodja kot tudi podjetje svojo vlogo in svoj del odgovornosti. Vsekakor je za vsakega posameznika pomembno, da sebe dobro pozna, pozna in obvladuje svoje vzorce čustvovanja. Na drugi strani pa je vloga podjetja, da s svojimi strategijami in vodji kreira klimo in kulturo, ki temelji na zaupanju, spoštovanju, ravnotežju in čustveni odpornosti na težavne in stresne situacije.

 

Mentalna energija

Današnje delovno okolje je v precejšnji meri bolj naklonjeno določenim oblikam uporabe naše mentalne energije. V ospredju je večopravilnost, ki zahteva, da razpršimo našo mentalno energijo. V ospredju je tudi operativnost, ki nas zavoljo občutka nujnosti sili, da razmišljamo, kako bomo rešili trenutno in nujno situacijo in kateri bo naš naslednji korak. Poleg tega je že sam Descartes s svojo idejo: ”Mislim torej sem,“ zasejal seme, ki lahko omejuje našo mentalno energijo, ker se v preveliki meri identificiramo z našimi idejami in razmišljanji in smo posledično preveč zaprti do drugačnih idej. Ključna sestavina okolja, ki bi v večji meri spodbujalo naš ustvarjalni potencial je: čas za razmislek. Kar po mojem opažanju dandanes primanjkuje večini vodij in strokovnjakov, je čas za razmislek. Težko si je vzeti čas za razmislek, ker navzven to lahko deluje, kot da ne delamo nič Za okolje, kjer prevladuje občutek nujnosti, je to skoraj nesprejemljivo. Pomanjkanje refleksije dogajanja in samorefleksije je kritično. In pri tem ne gre za čas, temveč gre za prioritete in obenem nerazumevanje, da razmislek o situaciji lahko pripelje do pomembnih uvidov, s katerimi lahko delujemo bolj proaktivno in oblikujemo rešitve, ki predstavljajo bolj učinkovit način odzivanja na trenutne okoliščine. Duhovna energija Količina energije, ki jo lahko imamo na razpolago v vsakem trenutku je odsev naše fizične kondicije in stanje našega telesa. Zakaj bomo to energijo porabili pa je povezano z našim duhovnim nivojem.

Duhovna energija

Duhovna energija nam daje smisel in smer in je zato osnovni vir motivacije za vse naše vedenje in ravnanje. Duhovni nivo je tisti del nas samih, kjer se odpira področje našega poslanstva, namena, smisla, ki gre preko meja našega osebnega interesa. Gre za zavest pripadnosti nečemu, biti del nečesa večjega, kar nas navdaja z brezmejno energijo. Gre za razumevanje smisla naše poti in učenj oz. lekcij, ki jih srečujemo na tej poti. Biti v stiku s svojim duhovnim delom obenem tudi pomeni, da se prepustimo intuitivnemu vedenju, kaj je za nas v življenju dobro in kaj ne, katera pot je prava in katera ne. In ne nazadnje duhovni del vključuje zavedanje naše povezanosti z vsem in vsemi, kar vpliva tudi na to, da se obnašamo bolj ekološko in v smeri trajnostnega razvoja. Če občutku osebnega smisla, poslanstva, dodamo še jasno vizijo, smo ustvarili vir energije in inspiracije, ki nas bo vodil preko številnih ovir in težav, nam omogočal preseči samega sebe in še kako spodbudil sproščanje naših ustvarjalnih potencialov.